SZJA 1%-ának felajánlásához adószámunk:
18709292-113

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

(Az alábbi közleményt kiadók kérték ennek pulikálását a piliscsaba.hu honlapon, mely ezidáig nem történt meg.)


Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány 2009-ben leköszönt Kuratóriumának és felügyelő bizottságának közérdekű közleménye,
 

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 2010. 06. 30.-i testületi ülésének a Közalapítvánnyal kapcsolatos napirendjéhez

Megdöbbenten és értetlenül láttuk a Pilis Televízió adását a 2010. 06. 30.--i nyílt testületi ülésről, ahol első alkalommal szembesültünk az előző kuratóriummal szemben megfogalmazott állításokkal. Külön sajnálatosnak tartjuk, hogy ezt megelőzően sem az előterjesztő és az új kuratórium elnöke, sem a jegyző és a polgármester a kérdéses ügyekben a régi felügyelő bizottságot és a kuratórium tagjait nem keresték meg. Szívesen megválaszoltuk volna kérdéseiket, ha kapunk rá lehetőséget. 
Az előterjesztésben megfogalmazott és a nyílt testületi-ülésen elhangzott állításokat alaptalannak tartjuk és visszautasítjuk, ezek miatt személyünkben megbántva érezzük magunkat.

Csalódottak vagyunk, hiszen munkánkat társadalmi munkában végeztük, csakis Piliscsaba érdekében. Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány kuratóriuma 2007, 2008, 2009-es években szabályszerűen, a rá vonatkozó törvények szerint működött, ezt a könyvelők által elkészített pénzügyi beszámolók és a könyvvizsgáló jelentései is igazolják. Kuratóriumunk 2007. március 5.-én vette át a közalapítványt.

Feladatainkat az alábbiak szerint láttuk el:

A pártatlan tájékoztatást a Piliscsabai Polgár című újság kiadásával, és a Pilis Televízió piliscsabai közvetítései feltételeinek megteremtésével biztosítottuk. Támogattuk és aktívan részt vettünk a 2007 évi Szent István Napi és a 2008 évi Csaba Napi rendezvényekben. Saját szervezésben megrendeztük és ezzel hagyományt teremtettünk az Adventi Koncertekkel. Piliscsabán első ízben megrendeztük az Egészségnapot.

 Pénzügyi támogatásban részesítettük az alábbi intézményeket, civilszervezeteket: Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium; LIA Alapítványi Iskola; Napsugár Óvoda; Szlovák Kisebbségi Önkormányzat; Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete; Berek Lovassport Egyesület; Piliscsabai Cserkészetet és Lovassportot Támogató Egyesület; Deutsche Schule Alapítvány; Hauck János Általános Iskola; Piliscsabai Sport Egyesület; Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület; Piliscsabai Kézimunka Szakkör; Csabagyöngye Környezetvédelmi Egyesület. 

A nyílt testületi ülésen elhangzottakra az alábbi válaszokat adjuk, Dr. Szabóné Kun Mária állításait a hitelesség kedvéért szó szerint idézzük:

Dr. Szabóné: „Az átadás-átvétel nem történt meg, formálisan nem, hivatalosan nem”.                 Ezzel szemben: 2009. december 17.-én megtörtént az átadás-átvétel, amit egy négyoldalas jegyzőkönyv 35 pontban rögzít. A 2007-2008-2009-es iratokat, szerződéseket tételesen adtuk át, dátum szerint külön dossziékban lefűzve. A testületi ülésen az előterjesztéshez fűzött kiegészítésében a kuratórium új elnöke az átadás-átvétel megtörténtének tényét megerősítette.

Dr. Szabóné: „Egy kulcsot kaptunk meg.”           Ezzel szemben: Az átadás-átvétel napján 4 db ajtókulcsot és 5 db szekrénykulcsot adtunk át.

Dr. Szabóné: ’92-ben alakult meg az alapítvány, az előttünk lévő kuratórium, ha jól emlékszem 2006 közepén vette át az izét” (nyílván a közalapítványra gondolt)         Ezzel szemben: a Közalapítványt 2007. március 5.-én vettük át!

Dr. Szabóné: „Azzal kaptuk meg a kulcsokat, hogy június 27.-én azt a választ kaptuk, hogy mi sem néztük át azokat, itt egy szekrény, aminek a két alsó polcán olyan iratok vannak, amit a mai napig nem nyitottunk ki”.                  Ezzel szemben: június 27.-én nem történt semmiféle találkozó vagy átadás. Az átadás- átvételkor jeleztük, hogy az irattároló szekrény alsó két polcán vannak a már selejtezhetővé vált, 1990-es évekből származó iratok, amelyekhez mi sem nyúltunk, mert ezen iratok a működéshez nem voltak szükségesek, azokat mi sem vettük át tételesen.

Dr. Szabóné: „ezzel indultunk, ezt követően minden kuratóriumi tag, és állítom, hogy a lehető legjobb hiszeműen állt hozzá, ilyen előzetes jelzések után is…”             Ezzel szemben: Az új kurátorok többszöri kérésünk ellenére sem kívántak részt venni a hivatalos átadás-átvétel előtt a kuratóriumi üléseken. Az átadás-átvétel után egyetlen egy esetben sem keresték meg a régi kurátorokat, vagy a felügyelő bizottság tagjait.

Dr. Szabóné: „a bírói végzés 2009. december 9. Tehát addig mi nem tudtunk volna hivatalosan működni, a hatályos jogszabályok ételmében, addig az előző kuratórium lett volna köteles ellátni a feladatokat..”                 Ezzel szemben: a kötelező feladatainkat el is láttuk, erről írásban tájékoztattuk az új kuratóriumot és kértük jóváhagyásukat, amit dr. Ravasz Gábor, az új kuratórium elnöke e-mal-ben meg is tett. Nyomatékosítjuk, hogy az új kuratórium az átmeneti időben nem kívánt részt venni az üléseken.

Dr. Szabóné: „Mint ahogy mondtam ’92-től ez működik, zömében a Pilisi Polgár, és korábban erre is alakult,..az önkormányzattól erre közpénzt kapott, tehát látnunk kellett, hogy mik a folyamatok”.      Ezzel szemben: Pilis Polgár című újság nincs a községben. Az önkormányzattól a Piliscsabai Polgár és a Pilis Televízió működtetésére kaptunk támogatást, amivel minden évben tételesen számlákkal és a hozzátartozó bizonylatokkal el is számoltunk.

Dr. Szabóné: „Egyszerűen nincsenek, és ezt határozottan állítom, nincs irattár, iratkezelés, ad-hoc jelleggel vannak a könyvbe beírt dolgok,”..              Ezzel szemben: az iratok, szerződések, támogatási szerződések és a (….) rendezvényekkel kapcsolatos iratok, külön dossziékban lefűzve voltak tárolva, évszám szerint.A kimenő és bejövő levelek iktatását Bablina Béláné rendszeresen ellátta.

Dr. Szabóné: „Nincsenek szabályzatok, csak hogy is mondjam, az internetről letöltött formanyomtatványok, egy-kettő kivételével, a határozatok tára, amit kötelező vezetni, az rémesen hiányos, holott a jogszabály pontosan előírja azt, hogy milyen adatokat kell minden egyes alkalommal bevezetni”.                       Ezzel szemben: az alábbi szabályzatokkal rendelkeztünk: Szervezeti és Működési Szabályzat; Pénzkezelési Szabályzat; Számviteli politika; leltározási Szabályzat; Selejtezési Szabályzat.

Dr. Szabóné: „az, hogy a Pilisi Polgárnak a szerződései, csak néhány dolgot mondok, utána, tehát a pilisi polgár, vagy a Piliscsabai Polgár elnézést, vettem a jelzést,..tehát a Piliscsabai Polgár szerződései”, folyamatai, az irattárban nem kerültek elő, amikor kérdeztük,  a következő volt, „hogy általában zsebből fizettünk. Na most a következő dolog, lehet, hogy előkerül, lehet ezen mosolyogni..”                    Ezzel szemben: a Piliscsabai Polgárral kapcsolatos szerződések rendelkezésre állnak, ennek egy részét még 2003-ban kötötték meg. Nem tudjuk viszont, hogy Szabóné dr. kitől kérdezett bármit is, aki azt a súlyos rágalmat válaszolta, miszerint itt bárki is zsebből fizetett volna. A Piliscsabai Polgár nyomdaköltségeit, és a Pilis Televíziót, banki átutalással, a tördelést, a főszerkesztő megbízási díját és a terjesztést, számla ellenében fizettük ki a házi pénztárból, a pénzkezelési szabályzatunkban meghatározott módon. Támogatást kizárólag kuratóriumi döntés alapján, támogatási szerződéssel nyújtottunk.

Dr. Szabóné: „a közhasznúsági jelentést el kellett volna készíteni, ezt Gáspár Csaba úr, mondván, hogy ők decemberig voltak hivatalban, és természetes, hogy elkészíti, ezt követően nem tudom, hogy benyújtásra került-e?                       Ezzel szemben: Bár, Gáspár Csaba valójában vállalta, hogy amennyiben a könyvelők elkészítik a pénzügyi beszámolót (mérleget), ő a közhasznúsági jelentést elkészíti, de mivel az új kuratórium a valós tényadatokon alapuló mérleget, illetve pénzügyi beszámolót nem fogadta el, ez a jelentés értelmét vesztette. Ennek ellenére a közhasznúsági jelentés elkészült, de erre sem az önkormányzat, sem az új kuratórium nem tartott igényt. 2009. december 9-től az alapítvány feladatait már csak az új kuratórium láthatta el, az alapítvány nevében és képviseletében már csak az új elnök léphetett fel.

Piliscsaba, 2010. július 10. 


 
Kiss Gyöngyi; Szabó Ágnes; Róbert Nóra; Bartha Miklósné; Tóth Tamás;Dr. Trznadel Gábor; Fáy András; Gáspár Csaba; Sebesfi József; Dr. Süveges Gábor; Keresztes József